Solution: Tesis Güvenliği: Stabil ve Güvenli Üretim

Solution: Tesis Güvenliği: Stabil ve Güvenli Üretim

Görkem Divriş

Mutlukent Mah. 2070 Ave. Nr.: 5 06800 Çankaya / ANKARA Türkiye

+90 312 220 1394

E-posta gönder

TÜV AUSTRIA TURK

Region: Ümraniye

Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç SK. No:28 Istanbul Türkiye

+90 216 537 08 11

E-posta gönder

Tesis Güvenliği: Stabil ve Güvenli Üretim

Bu çözüme hangi bölgede ihtiyacınız var?

 • Tüm bölgeler

Akkreditasyon

"İşletmeler gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmekte ve aynı zamanda yatırım getirisi istekleri de büyümektedir. TÜV AUSTRIA, işletme güvenliği servisleri aracılığıyla verdiği uzman tavsiyelerle riskinizi minimuma indirmenize yardımcı olur."

Tesis Güvenliği: Stabil ve Güvenli Üretim

İşletmeler gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmekte ve aynı zamanda yatırım getirisi istekleri de büyümektedir. Bu sebeple üretimin durmasını engellemek ve güvenliği arttırmak için gereksinimler artmaktadır. TÜV AUSTRIA, işletme güvenliği servisleri aracılığıyla verdiği uzman tavsiyelerle riskinizi minimuma indirmenize yardımcı olur.

Servis Alanları

Emniyet Raporu ve Dahili Acil Durum Planı :

 • Gerekli dökümantasyonların ve spesifikasyonların sağlanması
 • Problemler için sistematik güvenlik ve risk analizi
 • Güvenlik konseptinin Basınçlı Ekipman Direktifleri 97/23/EC doğrultusunda değerlendirilmesi
 • Güvenlik konseptinin Makine Direktifleri 98/37/EC doğrultusunda değerlendirilmesi

Seçim ve Güvenlik Ekipmanlarının Değerlendirilmesi:

 • Risk minimizasyonu için yeterli ekipman seçimleri
 • Çevre koruması, personel güvenliği ve maddi kayıp değerlendirmeleri
 • Güvenlik tedbirlerinin iş yürürlüğünü etkilememesini sağlayıcı tedbirler

Risk Analizleri ve Güvenlik Ekspertizleri:

Birçok durumda güvenlik analizleri ya da sistematik risk analizleri kurallar, düzenlemeler ya da yasal çerçeve tarafından zorunlu kılınmamıştır. Kredi verilmesi için gereken koşullar ya da gereklilikleri sigorta şirketleri ve otoriteler tarafından buyurulmuş koşullar gibi çeşitli nedenler bunların uygulanmasını gerektirmektedir. Risk yönetim sistemlerinin ana adımları:

 • Analiz-değerlendirme
 • Planlama
 • Uygulama
 • İnceleme

Şirketler için teknik risklerden başka daha kapsamlı riskler proses içerisinde göz önünde bulundurulur.

HAZOP Çalışmaları

Güvenlik, Güvenilirlik ve Uygunluk

Makine ve işletmenin güvenlik operasyonları; güvenilir keşif oluşturmak, riski azaltmak ya da kabul edilebilir seviyelere düşürmek için sistematik yaklaşım gerektirir. Ekonomik riskle birlikte insan ve çevre koruması kapsamı, üretimin durmasına ya da üretim hızının yavaşlamasına neden olur.

Sistematik risk analizinin odak noktası tasarlanmış ve planlanmış aktivitelerden ve fonksiyonlardan olası sapmaları öngörmek ve değerlendirmektir.Tehlike kaynaklarının belirlenmesi için çeşitli yöntemler arasında, özellikle kompleks sistemlerde, HAZOP (Hazard and Operability) Tekniği efektif ve esnek olduğu için tercih edilmektedir.

Beyin Fırtınası Rehberi

HAZOP, açık olmayan tehlike kaynaklarının her çeşidinin bulunması için sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanır. Amacı tasarlanmış sistemdeki her bir bileşenin hata tespit gruplarının disiplinler arası ortak bir çalışma yapabilmesine rehber olmaktır. HAZOP olası sapmaların etkilerini değerlendirmek ve buna karşı eylem planları belirlemek için bir başlangıç noktasıdır.

Uzman kadro oluşturulduğunda işletmenin bütün açılardan örneğin normal operasyon, başlatma, kapatma ya da bakım prosedürlerini kapsadığından emin olunmalıdır. Analiz bağımsız bir moderatör tarafından yönlendirilir ve tartışmanın sonuçları sekreter tarafından online olarak kaydedilir.

HAZOP Analizinin Sonuçları

 • Proses, proses kontrol ve ekipmanlarla ilgili zayıf noktaları tanımlama
 • İlgili sorumluluklar ve gerekli önlemleri tanımlama
 • Etkili dokümantasyon
 • Bağımsız yöneticiler ile rutin körlükten kaçınma

Servis Alanı

 • Takım üyesi olan, yaratıcı çalışan, direkt hedef doğrultusunda tartışan, deneyimli moderatörler
 • Konsept işletme güvenliği bilgisi ve seçilmiş çözümün inandırıcılığını değerlendirmek için işletme operasyonu
 • Operatörlerden ve tasarımcılardan bağımsız rutin körlükten sakınma
 • TÜV AUSTRIA Avrupa direktiflerine göre uygunluğun izlenmesi konusunda onaylanmış bir gözetim kuruluşudur.

Birimlerin Güvenlik Değerlendirmesi

Uygulama Alanı:

İşletmeler, farklı bireysel modüller ve komponentler içeren fonksiyonel birimlerdir. Örneğin, tipik bir işletme prosesi; basınçlı ekipmanlar, makine, kontrol ve güvenlik parçalarından oluşur. Üniteler, işletmeyi tamamlayan küçük birimlerdir.

Bütün işletmedeki güvenlik operasyonları için herbir modülün güvenlik aygıtları ve sertifikalandırılmış araç kullanımı gerekli kurallardır. Fakat, karmaşık sistemlerde komponentlerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkan spesifik tehlikeler göz önüne alınmalıdır. İş güvenliği, çevre ve ekonomik kayıpları önleme gibi gereklilikleri yerine getirmek için kapsamlı güvenlik konseptini gerekmektedir.

Disiplinlerarası Yaklaşım

Üniteler çoğu durumda farklı ekipmanları içerir ve farklı teknik alanlarda bilgi gerektirir. Her bir ünitenin emniyet konseptinin güvenilirlik değerlendirmesi sadece uzman kadrolarca mümkündür.

TÜV AUSTRIA’nın uzman kadrosu kapsamlı problemler içeren tüm sorularınız için yetkili destek sağlamaktadır.

"*" gerekli alanları gösterir

Land*
Address
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Ben tami.

Buraya ilk kez mi geliyorsunuz? Yolunuzu bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Bilim ödülü gönderin

Sertifikayı kontrol edin

 • Kişi Sertifikası

 • Ürün Sertifikası

 • Sistem Sertifikası

 • Uygunluk Doğrulaması

Verileri girin ve bir sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Size nasıl yardımcı olabilirim?

WiPreis einreichen

WiPreis gönder

"*" gerekli alanları gösterir

1
2
3
4
First, please select in which category you would like to submit*

You cannot copy content of this page