TS EN 1S0/IEC 17021-1:2015

AKREDITASYON • SERTIFIKASI  TS EN 1S0/IEC 17021-1:2015

Yonetim Sistemleri Belgelendirme Kurulu u olarak faaliyet gosteren, тоv AUSTRIA TURK BELGELENDiRME EGiTiM VE GOZETiM нiz. LTD. $Ti. Merkez: l;:aml1k Mah. Cad. Diщ: Sk. No:28 РК:34774 0MRANiYE iSTANBUL / T0RKiYE $ube: Alacaatl1 Mah. Belk1z Sokak No:13 l;:ankaya ANKARA / TURKiYE TURKAK taraf1ndan yap,lan denetim sonucunda TS EN 1S0/IEC 17021-1:2015 Standardina gore Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmi tir. Akreditasyon No : AB-0132-VS Akreditasyon Tarihi : 10 Kas1m 2017 Revizyon Tarihi / No : 12 Ocak 2022 / 03 Bu Sertifika, yukar1da щ:,k ad, ve adresi yaz1l1 Kurulu un TS EN 1SO/IEC 17021-1:2015 Standard1na, ilgili Yбnetmelik ve TeЬliglere uygunlugunu surdurmesi halinde , 9 Kas1m 2025 tarihine kadar ge!;erlidir. тоv AUSTRIA TURK BELGELENDiRME EGiTiM VE GOZETiM нiz. LTD. Ti. Akreditasyon No: AB-0132-YS Revizyon No: 03 Tarih: 12 Ocak 2022 TS EN 150 9001: 2015 Kalite Yonetim Sistemi Belgelendirmesi Revizyon No: 03 Tarih: 12 Ocak 2022 TS EN ISO 14001: 2015 Cevre Yonetim Sistemi Belgelendirmesi TS EN I5O/IEC 27001: 2017 ( I5O/IEC 27001:2013) *Bilgi Gi.ivenligi Yonetim Sistemi Belgelendirmesi

Ben tami.

Buraya ilk kez mi geliyorsunuz? Yolunuzu bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Bilim ödülü gönderin

Sertifikayı kontrol edin

  • Kişi Sertifikası

  • Ürün Sertifikası

  • Sistem Sertifikası

  • Uygunluk Doğrulaması

Verileri girin ve bir sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Size nasıl yardımcı olabilirim?

WiPreis einreichen

WiPreis gönder

"*" gerekli alanları gösterir

1
2
3
4
First, please select in which category you would like to submit*