TS EN ISO/IEC 17065:2012

Accreditation Certificate TS EN ISO/IEC 17065:2012

TURKISH ACCREDITATION AGENCY Accreditation Certificate As a Product Certification Body TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VEGÖZETİM HZM.LTD.ŞTİ. Central Address: ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. NO:28/1 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye is accredited in accordance with TS EN ISO/IEC 17065:2012 standard within the scope given in Annex following the assessment conducted by TURKAK. Accreditation Number : AB-0083-U Accreditation Date : 21.02.2017 Revision Date / Number : 03.08.2022 / 06 This certificate shall remain in force until 19.02.2025, subject to continuing compliance with the standard TS EN ISO/IEC 17065:2012, related regulations and requirements. *The list of the branches operating under the same accreditation depending on the central address and the scope of these branches are given in the annexes.  

Türk Akreditasyon Kurumu TS EN ISO/IEC 17065:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren, TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Merkez Adres: ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. NO:28/1 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye *Merkez adrese bağlı olarak aynı akreditasyon altında faaliyet gösteren şubelere ait kapsamlar eklerde belirtilmiştir. TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre Ek’te yer alan kapsamlardaakredite edilmiştir. Akreditasyon No : AB-0083-U Akreditasyon Tarihi : 21.02.2017 Revizyon Tarihi / No : 23.03.2023 / 07 Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlereuygunluğunu sürdürmesi halinde 19.02.2025 tarihine kadar geçerlidir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17065 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı anlaşma (MLA) imzalamıştır. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. AKREDİTASYON SERTİFİKASI Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu Genel Sekreter TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi : ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. NO:28/1 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye Karar Ürün Grubu, Ürün / Kullanım Amacı PDDD Sistemi Standart/TeknikŞartname Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Telefon : - Fax : - E-Posta : selim.yilmaz@tuv.at Web Sitesi : www.tuv.at/tr Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) 98/214/EC Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (1/4): -Yapısal metalik kesitler/profiller: sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekildeüretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassıürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak(kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılardaveya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere). Sistem 2+ TS EN 10025-1 TS EN 10088-4 TS EN 10088-5 TS EN 10210-1 TS EN 10219-1 TS EN 10340, TSEN 10340/AC TS EN 10343 TS EN 15048-1 TS EN 15088 98/214/EC Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (2/4): -Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşememertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar içintasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarakkorozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı ya da kaynaksız olabilir.(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için). Sistem 2+ TS EN 1090-1+A1 98/214/EC Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (3/4): -Kaynak malzemeleri (yapısal metal işlerinde kullanımlar için). Sistem 2+ TS EN 13479 98/214/EC Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (4/4): Yapısal konektörleri: metalik perçin, civata (somun ve pullar) ve H.R. cıvataları (yüksekmukavemetli sürtünme kavrama cıvata), saplama, vida, demiryolu bağlantı elemanları (yapısalmetalik işlerde kullanımları için). Sistem 2+ TS EN 14399-1 Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün/Ürün Grubu Standart Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Kaynak Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı TS EN 15085-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı TS EN ISO 3834-2 TS EN ISO 3834-3 TS EN ISO 3834-4 Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6) Akreditasyon Kapsamı TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün Grubu, Ürün / Kullanım Amacı Modül/Prosedür YönetmelikEki/Maddesi Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemekamacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler: 1.1 Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güçsürücüsü ile beslendiği testere makineleri, 1.2 Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunantestere makineleri, 1.3 Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan,yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makineleri, 1.4 Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ileyapılan testere makineleri, 4 Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için,el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları: 4.1 Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veyadesteği olan testere tezgâhları, 4.2 İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları, 5 Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olanparagraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makine tipleri. 6 Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları, 7 Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri, AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Ek IX Madde 13 (3) b) Madde 13 (4) a) 9 Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarınınkursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler. 10 El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları. 11 El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları. AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Ek IX Madde 13 (3) b) Madde 13 (4) a) 16 Taşıt bakım liftleri. 17 Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşmeriski taşıyan tertibatlar AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Ek IX Madde 13 (3) b) Madde 13 (4) a) Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6) Akreditasyon Kapsamı TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün Grubu, Ürün Yönetmelik Eki/Modül Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) Basınçlı Ekipmanlar Modül B: AB Tip İncelemesi-Üretim Tipi (Ek III) Basınçlı Ekipmanlar Modül B: AB Tip İncelemesi-Tasarım Tipi (Ek III) Basınçlı Ekipmanlar Modül C2: Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk (Ek III) Basınçlı Ekipmanlar Modül F: Basınçlı ekipman doğrulamasına dayanan tipe uygunluk (Ek III) Basınçlı Ekipmanlar Modül G: Birim doğrulamasına dayanan uygunluk (Ek III) Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6) Akreditasyon Kapsamı TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün, Ürün Grubu Standart/Şartname Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Demiryolu Tekerlekli Araçları ve İlgili Donanımları 8.1.1.1. Mobil Demiryolu İnşaat ve Bakım Ekipmanı ve Diğer Demiryolu Materyali TS EN 15746-1 TS EN 15746-2 TS EN 14033 Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6) Akreditasyon Kapsamı TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0083-U Revizyon No: 07 Tarih: 23.03.2023 Ürün/Ürün Grubu Standart/Belgelendirme Programı Ürün TS EN ISO/IEC 17065 AB-0083-U Yapı Malzemeleri (İhtiyari Alan) Çelik - Betonarme İçin - Donatı Çeliği TS 708 Betonerme Donatı Çeliği - Kaynaklanabilir Donatı Çeliği EN 10080 Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ i̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6) Akreditasyon Kapsamı  

Ben tami.

Buraya ilk kez mi geliyorsunuz? Yolunuzu bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Bilim ödülü gönderin

Sertifikayı kontrol edin

  • Kişi Sertifikası

  • Ürün Sertifikası

  • Sistem Sertifikası

  • Uygunluk Doğrulaması

Verileri girin ve bir sertifikayı kontrol edin

Bir çözüm bulun

Size nasıl yardımcı olabilirim?

WiPreis einreichen

WiPreis gönder

"*" gerekli alanları gösterir

1
2
3
4
First, please select in which category you would like to submit*